Σφάλμα
 • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής

Silver Alert Hellas

Μέγεθος Κειμένου

Το Κοινωφελές Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Τηλεειδοποίησης & Βοήθειας  στο σπίτι Γραμμή Ζωής, σε αγαστή συνεργασία με κρατικούς φορείς, τηλεοπτικά κανάλια εθνικής και τοπικής εμβέλειας, εκατοντάδες εθελοντές αναζήτησης, εθελοντές στην Εθνική Γραμμή SOS  10-65, συνεργάτες διαδικτύου και ενεργούς πολίτες, αλλά και χάρις στην αμέριστη χορηγική συμπαράσταση (Ίδρυμα Στ. Νιάρχος, Forthnet  και AMITEL  Α.Ε.), έχει θέσει σε λειτουργία από τις 12/04/11 το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ηλικιωμένων «Silver Alert Hellas » και την Εθνική Γραμμή SOS 1065.

 

Πότε ενεργοποιείται το SILVER ALERT HELLAS

Οι περιπτώσεις εξαφάνισης ηλικιωμένων που μπορούν να χαρακτηριστούν ως περιστατικά για ενεργοποίηση Silver Alert, θα πρέπει να εκτιμώνται συλλογικά και να διαθέτουν κάποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Η ηλικία του εξαφανισθέντος ηλικιωμένου (60+).
 • Ο ηλικιωμένος πάσχει από την Νόσο Alzheimer ή Συναφείς Διαταραχές.
 • Σαφείς ενδείξεις ότι ο ηλικιωμένος βρίσκεται σε κίνδυνο (πχ λόγω αδυναμίας λήψης φαρμάκων σημαντικών για την υγεία του ή τη ζωή του).
 • Υποψίες που να δηλώνουν πιθανή μεταφορά του ηλικιωμένου από τρίτους σε άλλη περιοχή από αυτή της διαμονής του.
 • Ο ηλικιωμένος να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην υγεία του.
 • Ο ηλικιωμένος να έχει τάση να κάνει κακό στον εαυτό του.

Δικαιολογητικά για την ενεργοποίηση του SILVER ALERT HELLAS

1.  Αν ο αναγγέλλων την εξαφάνιση είναι συγγενής του εξαφανισθέντος

 • Βεβαίωση Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας αρχής από όπου να φαίνεται η συγγένεια και ο βαθμός της.
 • Αντίγραφο της Δήλωσης εξαφάνισης που έγινε σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.
 • Βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του εξαφανισθέντος σχετική με την κατάσταση υγείας του και τον βαθμό επικινδυνότητας από υστέρηση λήψης συγκεκριμένων φαρμάκων.
 • Υποβολή του ειδικού πληροφοριακού εντύπου για Silver Alert της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής.
 • Πρόσφατη φωτογραφία του εξαφανισθέντος.
 • Υπεύθυνη δήλωση του αναγγέλλοντος ότι τα στοιχεία του εξαφανισθέντος είναι πραγματικά και ορθά.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του αναγγέλλοντος ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει την ευθύνη για την δημοσιοποίηση της φωτογραφίας και των λοιπών στοιχείων του εξαφανισθέντος.

2. Αν ο αναγγέλλων την εξαφάνιση δεν είναι συγγενής αλλά φροντιστής του εξαφανισθέντος

 • Υπεύθυνη δήλωση του αναγγέλλοντος την εξαφάνιση, ότι ο εξαφανισθείς δεν έχει συγγενικό περιβάλλον.
 • Σε περίπτωση που ο εξαφανισθείς έχει συγγενείς απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση τουλάχιστον ενός εξ αυτών, για την ενεργοποίηση Silver Alert.
 • Αντίγραφο της Δήλωσης εξαφάνισης που έγινε σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.
 • Βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του εξαφανισθέντος σχετική με την κατάσταση υγείας του και τον βαθμό επικινδυνότητας από υστέρηση λήψης συγκεκριμένων φαρμάκων.
 • Υποβολή του ειδικού πληροφοριακού εντύπου για Silver Alert της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής.
 • Φωτογραφία του εξαφανισθέντος
 • Υπεύθυνη δήλωση του αναγγέλλοντος ότι τα στοιχεία του εξαφανισθέντος είναι πραγματικά και ορθά.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του αναγγέλλοντος ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει την ευθύνη για την δημοσιοποίηση της φωτογραφίας και των στοιχείων του εξαφανισθέντος.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της "Γραμμή Ζωής"

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

7 Απριλίου - Υγείας
11 Απριλίου - Κατά της Ασθενείας Πάρκινσον
15 Ιουνίου - Κατά της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων
15 Σεπτεμβρίου - Κατά του Καρκίνου του Προστάτη
27 Σεπτεμβρίου - Καρδιάς
1 Οκτωβρίου  - Ηλικιωμένων
12 Οκτωβρίου - Αρθρίτιδας
14 Νοεμβρίου - Κατά του ΔιαβήτηTags

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία, Τρίτη Ηλικία, Ηλικιωμένοι Εφημερεύοντα Φαρμακεία, Τρίτη Ηλικία, Ηλικιωμένοι Αναζήτηση φαρμάκων, Τρίτη Ηλικία, Ηλικιωμένοι