Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής

Δια βίου Μάθηση

Μέγεθος Κειμένου

Δια βίου Μάθηση. Για ενήλικες άνω των 55 ετών

 

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί σε εθνικό επίπεδο ενέργειες που αφορούν την μάθηση ενηλίκων. Στόχος της διά βίου μάθησης είναι η ενεργοποίηση των ατόμων και ομάδων για ατομική και κοινωνική ανάπτυξη, η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και η αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του ΓΓΔΒΜ


Tο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), ως τελικός δικαιούχος, υποστηρίζει τη λειτουργία των Δομών και των Αυτόνομων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων μετά από ανάθεση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, μεριμνώντας έτσι για την προώθηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΚΕ


Το SEELERNETZ είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο άτομα άνω των 55 ετών μέσα από την ανάμειξή τους σε ομάδες ενισχύεται η συμμετοχή τους σε διαδικασίες μάθησης και γενικής μόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του SEELERNETZ


Κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων. Σκοπός των προγραμμάτων που προσφέρονται στα Κ.Ε.Ε. είναι η απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων αλλά και η αναβάθμιση και επικαιροποίηση ήδη υπαρχουσών ώστε να εξασφαλισθούν καλύτερες προϋποθέσεις ισότητας ευκαιριών και ένταξης των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας, μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και διαμόρφωση στάσης ενεργού πολίτη μέσα από την απόκτηση και αναβάθμιση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα των KEE


Δωρεάν σεμινάρια, μαθήματα, ομιλίες, χορός, μουσική, ζωγραφική, μουσική, πηλοπλαστική και χειροτεχνία για ενήλικους γίνονται σε όλη την Αθήνα

  • Εξάρχεια: Τσαμαδού 9, τηλ. 210 3830 471
  • Νέος Κόσμος: Σωστράτου 5, τηλ. 210 9247 036
  • Κεραμεικός: Μεγ. Αλεξάνδρου 102, τηλ. 210 3424 560
  • Γκάζι: Κων/πόλεως 46, τηλ. 210 3420 114
  • Σεπόλια: Λαμπόβου 4, τηλ. 210 5130 854
  • Στα πολιτιστικά κέντρα των Δήμων.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

7 Απριλίου - Υγείας
11 Απριλίου - Κατά της Ασθενείας Πάρκινσον
15 Ιουνίου - Κατά της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων
15 Σεπτεμβρίου - Κατά του Καρκίνου του Προστάτη
27 Σεπτεμβρίου - Καρδιάς
1 Οκτωβρίου  - Ηλικιωμένων
12 Οκτωβρίου - Αρθρίτιδας
14 Νοεμβρίου - Κατά του ΔιαβήτηTags

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία, Τρίτη Ηλικία, Ηλικιωμένοι Εφημερεύοντα Φαρμακεία, Τρίτη Ηλικία, Ηλικιωμένοι Αναζήτηση φαρμάκων, Τρίτη Ηλικία, Ηλικιωμένοι